Anmälan

29 January 2019 18:00-20:30NAV @ VERCITY


Följ med på en resa från omedvetet ohållbar till medvetet hållbar på ett personligt plan och utveckla en hållbarhetskultur för din organisation. 

På Hållbarhetsresan får du kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet, leva mer hållbart och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar.

Seminarierna ger tillfällen till reflektion och till samtal i par och grupp. 

Vad tar du med dig efter denna seminarieserie?

  1. Teori kring ramverk för hållbarhet och personlig påverkan
  2. Metoder för att bli mer hållbar
  3. Strategier för att utveckla ett hållbart ledarskap
  4. Handlingsplan för ökad hållbarhet i de sammanhang du verkar
  5. Strategier för att integrera hållbarhet i din organisation

Citat från deltagare på Hållbarhetsresan:

”Jag har fått insikter som jag (och jorden) kommer att ha nytta av”
”Information och diskussion om konkreta åtgärder och motiv”
”Det bästa är mixen av att lyssna, prata och att få tänka”

Seminarieledare:

Patrik Andersson organisationskonsult med inriktning på hållbarhet, värderingar och organisationskultur. Patrik är specialiserad på ledarskap, förändringsarbete, att öka medvetenhet och förändra/utveckla beteenden.

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Arbetar nu med en bok som skall hjälpa läsaren att fatta mer hållbara beslut.

Tidpunkter:

Seminarierna utgör en enhet varför vi rekommenderar att du deltar vid alla tre tillfällena för att få störst utbyte.

29 januari, kl 18-20:30 – Seminarium del 1; Vi går igenom och diskuterar beteendefrågor, värderingar som har betydelse för hållbar utveckling och personlig hållbarhet. Agenda 2030 introduceras och vi kartlägger våra klimatavtryck.

5 februari, kl 18-20:30 – Seminarium del 2; Vi utvecklar diskussioner om värderingar och går igenom planetens gränser och förutsättningar för framtiden. Hållbar konsumtion och vilka möjligheter och hinder som finns. Vi upprättare en personlig handlingsplan för hållbar utveckling.

12 februari, kl 18-20:30 – Seminarium del 3; Vi återkopplar till den personliga handlingsplanen och relaterar den till de sammanhang vi finns i. Vi diskuterar fallgropar, möjligheter, betydelsen av ledarskap och framför allt det personliga ledarskapet, på olika nivåer i transformationen till ett hållbart välfärdssamhälle. Avslutningsvis summerar vi seminarieserien i dialogform och tar avstamp mot det hållbara livet.

Plats:
NAV @ VERCITY
Nacka Forum, Forumvägen 14, plan 5 (Restid ca 10 min med buss från Slussen)

Kostnaden för seminarieserien per person är:

3000 kr inkl moms för privatpersoner
3000 kr + moms för företag.

Obligatorisk föranmälan, via rutan på denna sida.

Sista anmälningsdag:  25 januari

Hitta hit

Hållbarhetsresan hålls på NAV C/o VERCITY, Forumvägen 14 plan 5.

Anmälan

Organized by